Tải game bài Go88 Nền tảng đáng tin cậy

Tải game bài Go88

2001200520112015202120222023

Ngày 14/12/2001, Khoa Công nghệ thông tin trực thuộc Đại học Thái Nguyên được thành lập theo quyết định 6946/QĐ-BGDĐT-TCCB của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Năm 2005 đánh dấu nhiệm kỳ thứ 2 của Khoa Công nghệ thông tin, Khoa được giao đào tạo thêm các ngành mới và thành lập thêm các đơn vị trực thuộc để đảm bảo nhiệm vụ quản lý và đào tạo.

Sau 10 năm phấn đấu, xây dựng và phát triển, Thủ tướng Chính phủ đã kí quyết định 468/QĐ-TTg ngày 30/3/2011 thành lập Tải game bài Go88 trên cơ sở nâng cấp Khoa Công nghệ thông tin trực thuộc Đại học Thái Nguyên.

Nhờ sự đầu tư mạnh mẽ về cơ sở vật chất, đổi ngũ giảng viên, tăng cường đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo, kết thúc giai đoạn này Tải game bài Go88 được tặng Cờ thi đua của Tỉnh Thái Nguyên và được công nhận đạt Tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

Sau 20 năm xây dựng và phát triển, Tải game bài Go88 đã đạt được nhiều thành tích nổi bật. Trong đó, công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển đội ngũ, tuyển sinh đều ghi nhận những bước phát triển vượt bậc.

14,81%

CBGV trình độ cao

26,92%

CBGV trình độ cao

40,64 %

CBGV trình độ cao

59,10%

CBGV trình độ cao

96,31%

CBGV trình độ cao

100%

CBGV trình độ cao

100%

CBGV trình độ cao

3.590 m2

Diện tích sàn XD

30.385 m2

Diện tích sàn XD

38.993 m2

Diện tích sàn XD

51.093 m2

Diện tích sàn XD

57.442 m2

Diện tích sàn XD

58.024

Diện tích sàn XD

58.024

Diện tích sàn XD

01

Ngành đào tạo

02

Ngành đào tạo

11

Ngành đào tạo

17

Ngành đào tạo

20

Ngành đào tạo

17

Ngành đào tạo

21

Ngành đào tạo

124

Quy mô đào tạo ĐHCQ

996 SV

Quy mô đào tạo ĐHCQ

3.054 SV

Quy mô đào tạo ĐHCQ

4.372 SV

Quy mô đào tạo ĐHCQ

4.986 SV

Quy mô đào tạo ĐHCQ

6.109

Quy mô đào tạo ĐHCQ

8954

Quy mô đào tạo ĐHCQ

tin tức - sự kiện

TẦM NHÌN - SỨ MỆNH

  • Tải game bài Go88 trở thành Trường đại học ứng dụng, đa ngành, trên nền tảng số hàng đầu trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam

tầm nhìn

  • Đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học, sau đại học; bồi dưỡng ngắn hạn; nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động và phù hợp với Chiến lược Quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia, phục vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của đất nước

Sứ mạng

  • - Đoàn kết
  • - Tận tâm
  • - Sáng tạo
  • - Thực tiễn

giá trị cốt lõi

  • Giáo dục toàn diện lấy người học làm trung tâm; đào tạo hình mẫu công dân số, kiến tạo tương lai, nuôi dưỡng lòng nhân ái

triết lý giáo dục

nhóm ngành đào tạo

khám phá ictu

đánh giá cảm nhận

ICTU MENU x
tài xỉu trực tuyến Nền tảng đáng tin cậy Lắc tài xỉu trực tiếp Nền tảng đáng tin cậy Tải game tài xỉu Go88 Nền tảng đáng tin cậy Trò chơi tài xỉu Nền tảng đáng tin cậy Tải game bài Go88 Nền tảng đáng tin cậy